Persondatapolitik

Persondatapolitik

Cookiepolitik

Ved brug af vores website accepterer du, at vi bruger egne og tredjepartscookies til statistik, trafikmåling og optimering af brugeroplevelsen. I vores cookie- og privatlivspolitik kan du læse mere om brugen af cookies, samt hvordan du fravælger cookies:

1. Politik for brug af ejendrøms hjemmeside

På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.ejendrøm.dk og eventuelle andre hjemmesider, onlinetjenester og apps (herefter benævnt ”onlinetjenester”), der ejes eller udbydes af Ejendomsmæglerfirmaet ejendrøm, CVR-nr. 39349531, Storegade 12, 6740 Bramming, telefon 92444338, e-mail jacob@ejendroem.dk, eller af lokale afdelinger/butikker i ejendrøm regi.

2. Cookiepolitik

2.1. Generelt om cookies

Ved besøg på eller brug af ejendrøms onlinetjenester giver du samtykke til ejendrøms anvendelse af cookies.

En cookie er en lille tekstfil, der af brugerens internet browser lagres på brugerens computer, smartphone, tablet eller lignende enhed med det formål at genkende brugerens computer og indhente data om brugeren. Cookieteknologien gør det f.eks. muligt for hjemmesider at huske om brugeren er logget ind, at tilpasse visningen af hjemmesiden til den enkelte bruger eller at indsamle besøgsstatistik. Cookies kan generelt ikke se brugerens navn, hvem der bruger enheden, eller hvor brugeren bor, medmindre brugeren selv oplyser dette. Cookies kan desuden ikke sprede computervirusser eller andet skadeligt programmel.

Nedenfor fremgår det hvilke konkrete cookies, der anvendes på ejendrøms onlinetjenester. Ligeledes kan du læse, hvordan du afslår brugen af cookies eller tilbagekalder dit samtykke.

2.2. Hvilke cookies benyttes?

ejendrøm bruger cookies til at huske, om brugeren er logget ind, samt til at huske forskellige visningstilstande på hjemmesiden, f.eks. om brugeren befinder sig på en kort- eller overbliksside. Formålet med disse cookies er at forbedre brugerens navigationsoplevelse og at øge brugervenligheden af vores onlinetjenester.

ejendrøm bruger desuden tredjepartscookies fra Google Analytics til at indsamle besøgsstatistik og måle trafikken på onlinetjenesterne med det formål, at løbende kunne optimere onlinetjenesterne. Du kan læse tekniske oplysninger om cookies fra Google Analytics her.

2.3. Hvornår sættes cookies på brugerens enhed?

Medmindre andet oplyses sættes de anvendte cookies på brugerens enhed, når denne besøger eller bruger ejendrøms onlinetjenester. Ønsker man ikke at benytte cookies, henvises der til pkt. 2.4 og 2.5 nedenfor.

2.4. Afvis eller slet cookies

Man kan slette eller blokere cookies ved at ændre indstillingerne i sin browser eller på sin mobile enhed. Fremgangsmåden afhænger af, hvilken browser der benyttes.

For så vidt angår Google Analytics, kan man fravælge disse cookies ved at benytte følgende browsertilføjelse: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Du kan læse mere om, hvordan du i øvrigt sletter eller blokerer cookies på denne side (eksternt link): http://minecookies.org/cookiehandtering/

2.5. Konsekvenserne af brugernes valg vedrørende cookies

Såfremt brugeren vælger at acceptere brugen af cookies, vil de under pkt. 2.2 omtalte cookies blive placeret på de(n) af brugerens enheder, som er benyttet til at tilgå den pågældende onlinetjeneste.

Hvis brugeren afviser eller sletter cookies kan det påvirke brugeroplevelsen, herunder hindre at onlinetjenesterne fungerer med hensyn til f.eks. navigation, funktioner som kræver login mv.

3. Privatlivspolitik

3.1. Den dataansvarlige

ejendrøm er dataansvarlig. De nærmere kontaktoplysninger til den dataansvarlige fremgår ovenfor under pkt. 1.

3.2. Indsamling og brug af personoplysninger

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugerne af websitet.

Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af ejendrøms produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset brugernes interesser og hobbyer.

Derudover behandler ejendrøm i forbindelse med sine onlinetjenester personoplysninger vedrørende de brugere, der opretter sig i ejendrøms køberkartotek, afgiver bud, anmoder om fremvisning, indsender digitale jobansøgninger mv. De indsamlede oplysninger kan eksempelvis omfatte fornavn, efternavn, bruger-id, telefonnummer, adresse, postnummer, mailadresse, logintidspunkt, valgte favoritter mv. samt mailkorrespondance. Formålet ved behandlingen af disse oplysninger er at administrere

ejendrøms onlinetjenester – herunder køberkartoteket – samt at levere de ydelser, som brugeren anmoder om.

Ved tilmelding til køberkartoteket accepterer brugeren således, at ejendrøm kan rette henvendelse til brugeren pr. almindelig post, mail eller telefon, med henblik på at levere den ydelse, som brugeren har anmodet om. Brugeren kan til enhver tid nemt og gratis tilbagekalde denne accept.

3.3. Modtagere og behandlere af personoplysninger

Personoplysninger behandles udelukkende af ejendrøm, herunder lokale afdelinger i ejendrøm regi, og/eller af udbydere af server-, hosting- og backupydelser mv., såvel i Danmark som i andre lande (indenfor og udenfor EU/EØS). I det omfang der således behandles personoplysninger hos tredjemand, er tredjemand aftalemæssigt forpligtet til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

ejendrøm benytter Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik. Brugerens IP-adresse videregives i anonymiseret form til Google og er således ikke personhenførbar. Google kan videregive de indsamlede informationer til tredjepart, såfremt loven kræver det eller tredjeparten udfører opgaver for Google. Googles privatlivspolitik kan læses her: http://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

Personoplysninger afgives herudover aldrig til tredjepart, medmindre brugeren selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og ejendrøm indsamler aldrig personoplysninger, uden at brugeren selv har givet ejendrøm disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

3.4. Obligatoriske og valgfrie personoplysninger

Såfremt afgivelsen af en bestemt oplysning er obligatorisk, vil dette være fremhævet eller oplyst i umiddelbar tilknytning til den pågældende formular eller det pågældende tekstfelt. Tilstedeværelsen af en asterisk (*) ved et felt indebærer, at det pågældende felt er obligatorisk, medmindre andet er oplyst.

Er intet anført om, hvorvidt et felt er obligatorisk, er det valgfrit for brugeren at udfylde den pågældende oplysning.

3.5. Automatiske indsamlingsprocedurer

Der indsamles besøgsstatistik. Automatiske indsamlingsprocedurer gennemføres i øvrigt i det omfang, som er beskrevet under pkt. 2 (cookies).

3.6. Indsigts-, rettelses- og indsigelsesadgang mv.

I det omfang, der behandles personoplysninger om brugeren, har brugeren ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til den pågældende. Brugeren har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om den pågældende, og brugeren kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Hvis brugeren ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om brugeren hos ejendrøm, skal brugeren rette henvendelse til ejendrøm på mail jacob@ejendroem.dk eller telefon 92444338. Er der registreret forkerte data, eller har brugeren andre indsigelser, den denne rette henvendelse samme sted.

Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om brugeren, er urigtige eller vildledende, har brugeren ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret.

Brugeren kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om brugeren gøres til genstand for behandling. Brugeren kan også til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Brugeren har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende brugeren. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

3.7. Beskyttelses af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal brugerens personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. ejendrøm gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og ejendrøms sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om brugeroplysningerne håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til brugernes rettigheder. ejendrøm kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Brugeren afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

4. Ændringer

ejendrøm forbeholder sig at løbende at ændre eller revidere nærværende vilkår. I tilfælde af væsentlige ændringer modtager brugerne besked i form af en synlig meddelelse på ejendrøms onlinetjenester.

Ovenstående politik er senest revideret 14.01.2019.